Naše detské programy

O našich najmenších hostí sa v hernej izbe stará kvalifikovaný animátor. A vo Vyšehrade sa môžu spolu s rodičmi aj oni zabaviť pri rôznych rodinných aktivitách!

Informácie o aktuálnych týždenných programoch a podrobnosti o programoch získate na našej recepcii alebo u hotelového animátora!

Naše špeciálne ponuky